banner
banner
Výpredaj matracov + dnes dodatočná zľava -4% na celý nákup s kódom "septm4" (zadajte v košíku)
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-So, 8-18 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Sprievodca nákupom
  3. Obchodné podmienky

Bezproblémové riešenie výmeny, vrátenia i reklamácie 

Nevyhovuje Vám matrac? Za 5 EUR/ks vám ho vymeníme za iný v rovnakej či vyššej hodnote. (do 14-tich dní od doručenia)
Všetko vybavíme u vás na adrese, len stačí matrac starostlivo zabaliť. Akonáhle matrac dorazí k nám, bude skontrolovaný a podľa dostupnosti vám odošleme nový. Pokiaľ ste si vybrali matrac drahší, zašleme Vám emailom pokyny na platbu doplatku prevodom, potom vám bude doručený matrac nový. 

Chcete matrac vrátiť? Za 15 EUR/ks ho od vás necháme stiahnuť a vrátime vám peniaze. (do 14-tich dní od doručenia)
Všetko vybavíme u vás na adrese, len stačí matrac starostlivo zabaliť. Akonáhle matrac dorazí k nám, bude skontrolovaný a následne vám vrátime peniaze na účet. (môžete, samozrejme, tiež využiť vlastnú prepravu)

Reklamácia? Stačí poslať emailom fotografie, pokiaľ bude uznateľná z fotografií, vybavíme výmenu u vás bez toho, aby ste museli matrac niekam posielať, a to na naše náklady

(matrac musí byť vrátený čistý, bez poškodenia, v opačnom prípade môže byť účtovaný poplatok za uvedenie matraca do pôvodného stavu – čistenie poťahu /výmena a pod., či môže byť zásielka vrátená odosielateľovi, odosielateľ je zodpovedný za riadne zabalenie zásielky - odporúčame do niekoľkých vrstiev pevného igelitu, potravinová fólia je nedostačujúca)


Obchodné podmienky

Spoločnosť matracezahubicku.cz s.r.o., so sídlom Boettingerova 18a, 301 10 Plzeň, IČO: 10942076, DIČ: CZ 10942076

(ďalej len "Predávajúci") zverejňuje obchodné podmienky pre internetový obchod matracehravo.sk. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2016.

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, občianskym zákonníkom (č. 89 / 2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, či podnikateľ, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., všetko v znení neskorších právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 89/2012 Zb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom / slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná zákazníkovi spolu s objednaným tovarom

2. Objednanie tovaru

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak sa tak nestane, kontaktujte nás, prosím, na telefónnom čísle 777 215 666, kde Vám tiež radi zodpovieme všetky prípadné otázky súvisiace s tovarom či jeho dodávkou.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetkých noriem podľa platnej legislatívy SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky predovšetkým z dôvodu reálnej hrozby nesplnenia záväzku odberu tovaru alebo v prípade aktivít vedúcich k poškodeniu predajcu, konkrétne dôvody nie je povinný oznámiť.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Predajca si vyhradzuje právo overiť telefonicky údaje uvedené v objednávke.

3. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom dopravcu na uvedené meno a adresu objednávateľa alebo bude zavezený zamestnancom predávajúceho. Podrobné možnosti a podmienky dodania tovaru sú uvedené v sekcii "Doprava a platba".

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. Predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 30 pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

V prípade platby vopred bude objednávka vybavená v lehote do 30 pracovných dní odo dňa pripísania čiastky na účet predávajúceho.

Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad.

Pri platbách bankovým prevodom bude tovar expedovaný až po pripísaní platby na náš účet, čo je spravidla do 2. prac. dňa. Expedícia tovaru záleží na aktuálnej skladovej dostupnosti.

4. Cena a platobné podmienky 

Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho, alebo uhradením v hotovosti predávajúcemu, alebo prepravnej spoločnosti v prípade platby dobierkou. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení. Uvedené akčné ceny platia vždy do konca platnosti akcie viď. https://www.matracezahubicku.cz/vyprodej-matraci. Akčné ceny sa snažíme pre našich zákazníkov držať čo najdlhšie ako je to možné, prípadné predĺženie akčných cien je závislé na aktuálnej skladovej dostupnosti. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, balné, príp. dobierka. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je platná cena totožná alebo nižšia ako na objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdzovaná a tovar je mu dodaný za platnú cenu v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku. Platobné podmienky a možnosti dodania sú popísané v sekcii "Doprava a platba". Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať platbu vopred na účet, pri atypických či neštandardných rozmeroch. "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. ", eviduje ak daňovník v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime,

5. Reklamácie a vrátenie tovaru 

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka). Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal, má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy zadanej výrobcom, že sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec rovnakého druhu bežne používa, že vec jev zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti avec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nedôjde. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí.   Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ, v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Popri kúpnej cene má spotrebiteľ aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k spotrebiteľovi. Ak však zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv: o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy, o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Tovar, pri ktorom má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, a chce ho vrátiť, tovar zašle späť najlepšie v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja, na vlastné náklady na adresu: matracezahubicku.cz s.r.o., Boettingerova 18a, 301 11 Plzeň. Pokiaľ bude tovar vykazovať známky poškodenia, zníži predávajúci kúpnu cenu o náklady spojené s uvedením tovaru do bezchybného stavu. V prípade využitia dopravy predávajúceho, na spätné zásielky tovaru, účtujeme poštovné 15 EUR / ks. Upozorňujeme, že v prípade vrátenia či výmeny, musia byť matrace riadne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu pri preprave.


V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Tovar bude späť zaslaný ako obyčajná zásielka. Dobierky nebudú prijaté !! Pri vrátení tovaru si môže spotrebiteľ zvoliť spôsob úhrady peňazí: buď poštovou poukážkou vyplatenou v hotovosti alebo prevodom na účet. Spôsob úhrady, vrátane prípadného čísla účtu, kam majú byť peniaze zaslané, uvedie kupujúci písomne ​​na liste priloženom k ​​zásielke. K zásielke bude priložený list obsahujúci správu spotrebiteľa o tom, že odstupuje od zmluvy, v zákonom danej lehote a v požadovanom stave vracia nakúpený tovar.   Pri vrátení tovaru účtuje predávajúci spotrebiteľovi, ak zvolí spotrebiteľ úhradu sumy zloženkou, manipulačný poplatok 35, - Kč (odpočíta sa z vrátenej sumy). V prípade platby prevodom na účet manipulačný poplatok nebude účtovaný. Predávajúci prepláca späť len cenu tovaru, nie zaplatené poštovné, event. prepravné. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s "reklamačným poriadkom" internetového obchodu Matracehravo.sk a právnym poriadkom platným v SR.

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (objednnávky s uvedeným IČO), zákonná možnosť Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňoch sa na vás nevzťahuje. 

6. Ostatné 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:a) tovar sa už nevyrába alebo nedodávab) výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru. V týchto prípadoch bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné. Odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v katalógu internetovej predajne Matracehravo.sk, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. 

Tolerancia rozmerov matracov: Podľa ČSN EN 1334 je tolerancia u matracov ± 1cm na výšku a ± 2cm na šírku a dĺžku. Matrac v komprimovanom balení musia byť pred meraním aspoň 48 hodín bez zaťaženia.

7. Ochrana osobných údajov 

7.1    Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2    Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov zde. 

 8. Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sťažností zaisťuje predávajúcí prostredníctvom emailovej adresy: info@matracehravo.sk Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúcí na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v sťažnosti, riešenie sporov uvedeným spôsobom je založené na dobrovoľnej účasti oboch strán.Predávajúcí nie je vo vzťahu ke kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Prípadné spory  je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia . Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Kým sa pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame Kupujúcemu najskôr využiť kontakt: info@matracehravo.sk na vyriešenie vzniknutej situácie. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach České obchodní inspekce www.coi.czSlovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk  Kontrolným orgánom nad dodržiavaním práv kupujúcich zo strany predávajúceho je Česká obchodní inspekce. Slovenská obchodná inšpekcia Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické́ a fyzické́ osoby predávajúce alebo dodávajúce výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúce služby alebo vyvíjajúce inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúce spotrebiteľský́ úver alebo prevádzkujúce trhovisko (tržnice), pokiaľ podľa zvláštnych právnych predpisov nevykonává tento dozor iný správný úrad (bližšie informácie sú uvedené v zákoně č. 64/1986 Zb., o Českej obchodnej inšpekcii, v platnom znení́). Predávajúcí je oprávnený na predaj tovaru na základě živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný́ živnostenský́ úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad na ochranu osobných údajov.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Matrace na míru

Vyrobíme akýkoľvek matrac na mieru podľa vašej požiadavky. Stačí vyplniť ponukový formulár na tejto stránke a najneskôr do druhého dňa máte od nás ponuku. 

Bezproblémové výmeny, vrátenia i reklamácie

Nevyhovuje Vám matrac? Za 5 EUR vám ho vymeníme za iný v rovnakej či vyššej hodnote.
viac..

Chcete matrac vrátiť? Za 15 EUR ho od vás necháme stiahnuť a vrátime vám peniaze.
viac..

Reklamácia? Stačí poslať emailom fotografie viac..

Gopay    Visa    visa2    verified by visa    mastercard secure    Master card

Potrebujete poradiť?
Logo
Matracehravo.sk
(Po-So, 8-18 hod.)
© Matracehravo.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk